Przydatne czasowniki:


1. pospolicie: a) ciężko pracować b) łajać, besztać c) rzucać kim¶ lub czym¶ o ziemię d) mieć czkawkę, czkać
2. (posp.) hepać się: a) przewracać się b) o jedzeniu: odbijać się
3. (posp.) hepać sob± - siadać lub upadać nagle


Na uwagę zasługuj± formy: im±, imę, imie, imiecie, imiemy, imiesz, imij, imijcie, imijcież, imijmy, imijmyż, imijże, j±wszy. S± to formy czasownika j±ć w czasie przyszłym np. im± się tej pracy, jak tylko dostan± narzędzia (podobnie: wezm± się do pracy, jak tylko dostan± narzędzia).


zaprawić potrawę tłuszczem